1
Salon optyczny Bielawska ?wiadczy us?ugi w Tarnowie. Dzia?a ju? od prawie 20 lat. W ofercie salonu Bielawska znajdziecie Pa?stwo zar?wno okulary przeciws?oneczne, jak te? korekcyjne b?d? soczewki kontaktowe. Je?li nie wiecie Pa?stwo, czy istnieje potrzeba noszenia okular?w, to zapraszamy do przeprowadzenia badania wzroku w naszym gabinecie lekarskim.

Comments

Who Upvoted this Story