1
Marta Trapszo-Myga prowadzi prywatny gabinet neurologiczny na terenie Legnicy. Wykonuje tak?e us?ugi medycyny estetycznej z u?yciem botoksu. Pacjenci mog? liczy? na pomoc lekarsk? w przypadku takich k?opot?w, jak b?le staw?w, guzy m?zgu, choroby nerw?w obwodowych, czy choroba Alzheimera. Wykonywane s? tak?e nowoczesne kuracje iniekcyjne, kolagenowe i kwasem hialuronowym staw?w.

Comments

Who Upvoted this Story